Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för högre lotstjänsteman.

Finsk beskrivning

luotsiluutnantti

korkeamman luotsivirkamiehen virkanimike

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk