Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kungens rätt till skatter, olika slag av böter, danaarv, hittegods och strandvrak. I Sverige hade kungen också rätt att mynta. Världsliga stormäns och biskopars myntningsrätt grundade sig under senmedeltiden förmodligen på förläning. I Finland och landet norr om Bygdeå hade kungens fogde den förvaltningsrätt som i de gamla landskapen tillkom lagmannen. De kungliga ämbetsmännen kunde där ge tillstånd till nybyggesanläggningar på allmänningar och byarnas utmarker.

Finsk beskrivning

kruunun fiskaaliset erityisoikeudet, kruunun fiskaaliset yksinoikeudet

Kruunun yksinoikeus veronkantoon, tiettyjen sakkorangaistusten perimiseen, kruununperintöihin, löytötavaroihin sekä merihylkyihin, Ruotsissa myös rahan valmistukseen.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk