Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regale, kunglig rättighet, rättighet som sedan senmedeltiden och delvis också under autonoma tiden ansågs tillkomma regenten eller kronan. Regalrätten byggde på tanken att landet och folket hade vissa skyldigheter gentemot konungen, vilka ur konungens perspektiv blev till inkomster som drygade ut statskassan.

Finsk beskrivning

kruununoikeus, regaalioikeus, hallitsijan erityisoikeus

Keskiajalta lähtien autonomian ajalle asti hallitsijan tai laajemmassa merkityksessä kruunun eli valtion oikeudenkäyttöpiiriin yksinomaisesti kuuluneet oikeudet.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 438.

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 70.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 7.

Andra språk

Latin jus regale; jura magistatica
Dåtida finska regaalioikeus, kuninkaan oikeudet