Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkoherde i regalt pastorat.

Finsk beskrivning

regaalipastori*

Kuninkaallisessa pastoraatissa toiminut kirkkoherra.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 224.

Andra språk

Latin pastor aulae

Synonymer

pastor regiminis