Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans regalrätt till fisket i Östersjön. Benämningen användes 1454.

Finsk beskrivning

kuninkaan kalavedet

Kruunun oikeudet Itämeren kalaan. Termiä käytettiin 1454.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 101.