Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som anlöpande fartyg skulle erlägga till Stockholms stad när de lade till. Avgiften omnämns i Karl Knutssons privilegiebrev till staden 1454.

Finsk beskrivning

laituritulli*

maksu, joka Tukholmaan saapuvien alusten tuli suorittaa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 124.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare