Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Från skatt och tull”, de äldsta bevarade uppgifterna om handelsavgifter. Uttrycket användes i Birger Jarls privilegiebrev till lybska köpmän.

Finsk beskrivning

veroista ja tulleista

vanhin säilynyt maininta kauppamaksuista Birger Jaarlin privilegiokirjeessä lyypekkiläisille kauppiaille

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 123.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare