Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Begreppet omfattade 1290 sannolikt skattskyldighet för övervintrande gäster. Samma betydelse återfinns i Magnus Ladulås privilegiebrev för de gotländska köpmännen 1290.

Finsk beskrivning

vero, maksu

talven yli kaupungissa viipyvien kauppiaiden verovelvollisuus Maunu Ladonlukon privilegiokirjeessä gotlantilaisille kauppiaille vuodelta 1290

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 123.