Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på skattedistrikt.

Finsk beskrivning

kolmanneskunta

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 91.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 99.

Andra språk

Dåtida finska kolmanneskunta

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1500–1600-tal