Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission med uppgift att undersöka kvarnar. Målet var att skattlägga de frälsekvarnar som låg på kronans marker eller som utnyttjade allmänningsvatten. Kommissionen fick i sin verksamhet stöd av landshövdingen. Den egentliga rannsakningen utfördes sedan av häradshövdingen, som också fastställde kvarnens ränta. Kvarnkommissioner tillsattes från och med år 1697 i nio län och senare ytterligare i några län. Handlingarna överlämnades till länsstyrelserna och därefter till Kammarkollegium.

Finsk beskrivning

myllykomissio

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 .

Eschricht, Susanna , Tulquarnar och Beckequarnar i Marks Härad: En metodstudie och diskussion om kvarnnäringens kulturhistoriska arv. (D-uppsats) , Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 2006 , 15.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 115.

Lundberg Ehnström, Gunilla , Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning , 2 2003 , 9.