Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kvittens över den spannmål som togs ut ur magasinet för malning. Kvarnräkningen utfärdades av magasinförvaltaren, sedan han i närvaro av kvarnföreståndaren hade vägt upp spannmålen. Den bifogades till uppbördsmannens beräkningar över innestående kvarntull.

Finsk beskrivning

myllykuitti

Kuitti viljasta, joka oli otettu viljavarastosta jauhatusta varten. Sen laati viljavarastonhoitaja, kun hän oli yhdessä myllyn esimiehen kanssa punninnut viljan. Se liitettiin veronkantajan laskelmiin maksamattomista myllytulleista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 992.