Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lokal tjänsteman med uppgift att bevilja tillstånd för malning och att utlämna kvarntullssedlar. Termen användes också om en bokhållare vid kvarn.

Finsk beskrivning

myllykirjuri*, myllytullikirjuri*

myllylupia myöntävä virkamies; myllyllä toimiva kirjuri

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 218.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/