Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen avgift för innehavare av handkvarn. År 1627 bestämdes att alla handkvarnar skulle avskaffas, men att prästerna och allmogen under 1628 skulle få behålla handkvarnarna mot att de erlade 1 mark för varje hjon över 12 år. Skatten förlängdes de följande åren och blev permanent 1635. Genom beslutet 1627 ersattes längderna över innehavare av handkvarnar med kvarntullsmantalslängder.

Finsk beskrivning

myllytullihenkivero*, henkivero

Alun perin maksu (myllytulli) käsin pyöritettävien jauhinkivien eli käsimyllyn omistajille. Vuonna 1627 päätettiin, että käsimyllyt poistettaisiin käytöstä, mutta papistolla ja kansalla olisi oikeus pitää jauhinkivet käytössä kahdentoista vuoden välein suoritettavaa 1 markan maksua vastaan. Verosta, joka sittemmin tunnetaan nimellä henkiraha tai henkivero, tuli pysyvä vuonna 1635. Vuonna 1627 korvattiin myös listat jauhinkivien omistajista myllytullimanttaalilistoilla.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 72f.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , III: 332 (henkivero). http://runeberg.org/tieto/