Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden konungens handkassa, en på hovstaten upptagen särskild post för personliga handpenningar som kungen – och också drottningen eller annan furstlig person – kunde använda fritt utan redovisningsskyldighet. Medlen inflöt från arv, gåvor, lån, försäljning och dylikt. Under autonoma tiden kejsarens handkassa bestående av finländska statsmedel ställda till kejsarens disposition, huvudsakligen för extra pensioner, understöd, ekiperingshjälp för kadetter och officerare, flyttningshjälp m.m., i likhet med det ryska gratifikationssystemet. Ur kejsarens handkassa kunde också bidrag utdelas ”sub secreto” ”för ett av Hans Majestät Kejsaren kändt behov”. Handkassan förvaltades av ministerstatssekreteraren. I vid bemärkelse: kontantkassa.

Finsk beskrivning

kuninkaan käsikassa, kuninkaan yksityiskassa

kuninkaan yksityiskäytössä olevat käteisvarat

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 868.

Relander, Lotta , Den ryska kejsarens finska handkassa. I: Virkanyrkit ja muita hallintohistorian tutkimuksia , 0786-7700; 16 , Helsinki: Painatuskeskus 1995 , 127–172.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 146.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 16.