Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst vid direktionen för Kungliga Teatrarna vilken utvecklades ur uppgiften att sköta teaterns ekonomi. Sysslan var ursprungligen (1772–1804) knuten till kungens handkassa och bestriden av tjänstemän som var kungens handsekreterare. Att tjänsten som kungens handsekreterare och som andre direktör för teatrarna var förenade berodde på att teatern var ekonomiskt beroende av kungens personliga handpenningar och inte bekostades med offentliga medel.

Finsk beskrivning

Kuninkaallisten teatterien toinen johtaja, Kuninkaallisten teatterien varajohtaja

Källor

Bennich-Björkman, Bo , Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. (diss.) , 5 , Uppsala: Svenska Bokförlaget 1970 , 362–363.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

underdirektör för Kungliga Teatrarna
vice direktör för Kungliga Teatrarna