Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna. Andre arkitekterna var år 1897 också föreståndare för länsbyggnadskontoren i Tavastehus, Viborg, Åbo och Kuopio län.

Finsk beskrivning

toinen arkkitehti (Yleisten rakennusten ylihallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1865: nr 36.