Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1848 ett från länsförvaltningen fristående organ för planering av bebyggelsen i ett län. Länsbyggnadskontoren lydde fram till 1865 under Intendentkontoret, därefter under Överstyrelsen för allmänna byggnaderna. Länsbyggnadskontoren leddes av en förste arkitekt, en andre arkitekt eller en tredje arkitekt. År 1936 ersattes länsbyggnadskontoren av distriktskontor.

Finsk beskrivning

läänin rakennuskonttori

Vuodesta 1848 toiminut lääninhallinnosta riippumaton elin, jonka tehtävänä oli vastata läänin asutussuunnittelusta. Se toimi vuoteen 1865 asti Intendenttikonttorin alaisuudessa, sittemmin yleisten rakennusten ylihallitusten alaisuudessa. Vuonna 1936 läänin rakennuskonttori korvattiin piirikonttorilla.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Westerlund, Lars , Länsförvaltningen: landshövdingarna, regeringsmakten och politiken i Finland åren 1809–1992 , 8 1993 , 35.