Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna. År 1897 var tredje arkitekterna också föreståndare för länsbyggnadskontoren i S:t Michel, Vasa och Uleåborg.

Finsk beskrivning

kolmas arkkitehti (Yleisten rakennusten ylihallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1865: nr 36.