Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Veterinär anställd inom länsförvaltningen.

Finsk beskrivning

läänineläinlääkäri

Lääninhallinnon palkkaama eläinlääkäri.

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .

Andra språk

Dåtida finska läänineläinlääkäri

Synonymer

länsveterinär