Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handpenningar, medel som kungen – också drottningen eller annan furstlig person – kunde använda fritt utan redovisningsskyldighet. Den bestod av på hovstaten upptagen särskild post för personliga handpenningar och av medel som inflöt genom arv, gåvor, lån, försäljning eller dylikt. Hovstatens övriga medel förvaltades av överstemarskalken/riksmarskalken. Det var endast användningen handpenningarna som mottagaren inte skyldig att redovisa.

Finsk beskrivning

kuninkaan käsikassa

kuninkaan vapaassa käytössä olleet rahavarat, joista hänen ei tarvinnut esittää tilinpitoa

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 868 (handkassa).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

handpenningar
Kongl. Maj:ts handkassa