Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän sammanfattande benämning på de årliga skatterna under medeltiden. Ordet skatt förekommer endast i vissa landskapslagar och i Magnus Erikssons stadslag och Kristoffers landslag. Ordet jorda skatter förekommer först senare.

Finsk beskrivning

kuninkaanverot*, vuosittaiset verot*

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 687.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

soluciones
tributa
vectigalia