Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Köpman. Benämningen förekommer i samband med birkahandeln på 900-talet.

Finsk beskrivning

kauppiaat, kauppamiehet

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 582.

Andra språk

Inga termer på andra språk