Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Deponering av pengar hos länsstyrelsen.

Finsk beskrivning

tallettaminen julkiseen huostaan tai säilöön

Rahojen tallettaminen lääninhallituksen huostaan.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk