Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden på vissa håll förekommande benämning på främmande köpman eller köpmansombud, som under viss tid och med lov av magistraten vistades i staden för att göra uppköp eller bedriva handel.

Finsk beskrivning

yöpyvä kauppamies*; maistraatin luvalla kaupungissa viipyvä kauppias tai kauppa-asiamies

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1500–1600-tal