Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handels- eller köpman i stad utan stapelrättigheter.

Finsk beskrivning

kauppakaupunkilainen, sisämaakaupunkilainen, maakaupunkilainen

Kauppias tai tavaranhankkija kaupungista, jolla ei ollut tapulioikeuksia.

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, jemte Anwisning eller Sak-Register , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 932.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 707 (uppstad).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

köpstadaman
uppstadsman