Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig värdering av naturapersedlar vid skatters avlösning i pengar. Från 1627 fastställdes summorna efter priserna i närmaste köpstad.

Finsk beskrivning

verohinta

Vuosittainen luontaisten veroparselien eli verotuotteiden arviointi, kun veroja vaihdettiin rahaksi. Vuodesta 1627 lähtien verosummat vahvistettiin lähimmän kauppakaupungin hintojen mukaan.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 500 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare