Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatteuppbördsdistrikt och skatteenhet på Åland under medeltiden och 1500-talet.

Finsk beskrivning

markkakunta

Veronkantopiiri ja veroyksikkö Ahvenanmaalla keskiajalla ja 1500-luvulla.

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 91.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 70, 99.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare