Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordagrant ”summornas summa”, används för att sammanfatta eller dra slutsats.

Finsk beskrivning

”summien summa”; kaiken kaikkiaan

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska summain summa
Latin summa summarum