Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Räkning eller räkenskap som endast redovisar totalsummor, inte enskilda poster.

Finsk beskrivning

summittainen lasku, arvionvarainen lasku

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 969.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/