Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman inom forstförvaltningen som ansvarade för timmerflottningen längs en viss flottningsled.

Finsk beskrivning

laskumies

tukkien uitosta tietyllä uittoväylällä vastannut virkamies

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 107.