Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom det svenska skolsystemet från 1649 lärare i skriv- och räkneklassen, från 1724 i apologistklassen i trivialskola. En sådan tjänst fanns vid katedralskolan i Viborg.

Finsk beskrivning

kirjoitus- ja laskumestari

Kirjoitus- ja laskuluokan, vuodesta 1724 lähtien kirjuriluokan opettaja triviaalikoulussa.

Källor

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Ekateriny II i Pavla I 1912 , 71.

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 36.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 189-190.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1: 1223. http://runeberg.org/nf/

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 18.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 89 (apologistinluokka).

Andra språk

Ryska master dlja gramot i ščet´
Tyska Schreib- und Rechenmeister