Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättsuttryck som i medeltidsrätten förekom i samband med kungens domsrätt. Kungens rätt bestod av befogenheten att uppta domar som i materiellt avseende var behäftade med brister eller felaktigheter. Den kungliga befogenheten utvecklades genom fullmakten för den nyinrättade hovrätten i Stockholm 1614. Kungens rätt att bryta skrocksocken var också en förutsättning för inrättningen av institutet beneficium revisionis 1615.

Finsk beskrivning

puutteellinen tuomio*

ilmaus, jota käytettiin puutteellisesti tehdyistä tuomioista, joita kuninkaalla oli oikeus tarkastella uudelleen

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 705ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk