Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Provincialläkarens granskning av prostituerade, lösaktiga kvinnor och sjömän för att kontrollera könssjukdomar. Bestämmelserna infördes på 1800-talet. År 1811 skulle magistraten se till att lösaktiga kvinnor undersöktes och vid behov förpassades till kurhus. Utländska sjömän skulle inte få gå i land utan undersökning. År 1844 bestämdes att de kvinnliga anställda på Helsingfors restauranger och krogar skulle undersökas en gång per månad. År 1845 fastslog direktören för Medicinalverket att samtliga prostituerade skulle undersökas två gånger per månad. Bestämmelserna skärptes senare men praxis varierade i de olika städerna. Soldater skulle granskas av fältskär eller läkare en gång i veckan.

Finsk beskrivning

terveystarkastus, sukupuolitautien tarkastus

Piirinlääkärin suorittama prostituoitujen, irtolaisnaisten ja merimiesten terveystarkastus sukupuolitautien kontrolloimiseksi. Säädökset tarkastuksista astuvat voimaan 1800-luvulla.

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 26.

Vuorinen, Heikki S. , Tautinen Suomi 1857–1865 , Tampere: Tampere University Press 2006 .