Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Accissedel som spannmålsinnehavare måste skaffa sig för rätten att få sin spannmål mald. Den beviljades av en lokal kvarntullskrivare.

Finsk beskrivning

myllytullitodistus*, myllyverotodistus*

todistus maksetusta myllyverosta

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 218.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska myllyveroseteli

Tid