Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över erlagda kvarntullspenningar. Kvarntullslängden fördes häradsvis av kvarn(tulls)skrivare.

Finsk beskrivning

myllytulliluettelo

Luettelo suoritetuista myllytullimaksuista kihlakunnittain.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 281.