Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig tjänsteman som hade uppsikt över kvarntullen.

Finsk beskrivning

myllytullitarkastaja*, myllyverotarkastaja*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 218.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/