Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den då tillfälliga kvarntullen som utgick 1628. Den innebar att präster och allmoge under året 1628 skulle få behålla sina handkvarnar mot att de erlade 1 mark för varje hjon över tolv år.

Finsk beskrivning

markanapu*

vuoden 1628 väliaikaisen myllytullin nimitys, käsimyllyistä perittiin markan vero kaikilta yli 12-vuotiailta

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 73.