Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Småbrukare. Benämningen omtalas i Egentliga Finland 1419.

Finsk beskrivning

pienviljelijä

nimitys käytössä varsinais-Suomessa 1419

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare