Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på karelsk småbrukare.

Finsk beskrivning

pineviljelijä(t)

karjalaisista pienviljelijöistä käytetty nimitys keskiajalla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 100.

Andra språk

Inga termer på andra språk