Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för menige man, förekommer i flera medeltidsbrev från 1300- och 1400-talen. Menige man utgjorde den ena parten i överenskommelser om kyrkliga avgifter. Senare bekräftades dessa av världsliga myndigheter. Allmogen representerades av socknens tolvmän. Detta framkommer i brevet om kungavalet den 15 februari 1362 och allmogens trohetsförsäkran efter ett uppror i Satakunta 1439.

Finsk beskrivning

rahvas, tavallinen kansa; talonpojat

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska yhteinen rahvas, yhteinen kansa