Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på enskild egendom, särskilt enskild jord.

Finsk beskrivning

yksityisessä omistuksessa oleva maa

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 46.

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Andra språk

Inga termer på andra språk