Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Konungen som rikets högsta domsrätt (domstol) vilken Gustav II Adolf (1611–1632) försökte upprätthålla, i stil med Erik XIV:s höga nämnd och Gustav Vasas höga regemente. I praktiken avsåg benämningen hovrätterna i deras egenskap av domstolar som dömde konungsdom och var från 1630 detsamma som rikets råd som avgjorde revisionsmålen i konungens frånvaro.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen hovioikeus ja ylin oikeus*; kuningas valtakunnan korkeinpana oikeusinstanssina

Källor

Inga källor