Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Konungens befallningshavande, landshövdingen. Konungens befallningshavande var under svenska tiden den officiella benämningen på den högsta statliga makten i ett län.

Finsk beskrivning

kuninkaan käskynhaltija

maaherra

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 215.

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Konungens befallningshavande