Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det officiella namnet på den högsta statliga myndigheten i ett län, motsvarande den nuvarande länsstyrelsen. Termen var i bruk i Sverige fram till 1918.

Finsk beskrivning

kuninkaan käskynhaltija*; nykyistä lääninhallitusta vastaava korkein valtiollinen elin läänissä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk