Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet och i 1734 års lag: ämbete, tjänst, befattning, särskilt om konungens befallningshavande eller fogden. Begreppet användes också det område som lydde under dylik befallningshavande (fögderi).

Finsk beskrivning

virka, toimi, tehtävä

Virka, toimi, tehtävä 1500-luvun ja 1734 laeissa

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/