Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befallningen.

Finsk beskrivning

käsky

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk