Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vigning till präst eller biskop genom en högtidlig vigningsakt i en domkyrka. I samband med akten meddelades ordination. Prästvigning förrättas av biskop, biskopsvigning av ärkebiskop.

Finsk beskrivning

papiksi tai piispaksi vihkiminen, pappisvihkimys; ordinaatio

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska pappisvihintä; vihkiminen papiksi; vihkiminen piispaksi

Synonymer

biskopsordination
biskopsvigning
prästordination
prästvigning