Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Invigning av  kyrkor samt kyrkliga redskap och föremål eller biskopar och präster genom ordination, övergående i teknisk term för brödets och vinets invigning vid nattvardsfirandet.

Finsk beskrivning

siunaaminen, vihkiminen

Kirkon ja kirkollisen esineistön sekä piispojen ja papiston vihkimisestä (ordinatio) käytetty termi, jota käytetään teknisenä terminä myös ehtollisviinin ja -leivän vihkimisestä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 100.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/