Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De högre invigningsgraderna inom den katolska kyrkan. De var präst, diakon och subdiakon.

Finsk beskrivning

korkeammat vihkimysasteet, korkeamman vihkimysasteen virkamiehet (katolinen kirkko)

Korkeamman vihkimuysasteeen virkamiehiin kuuluivat pappi, diakoni ja subdiakoni.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 474.

Andra språk

Inga termer på andra språk