Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De fyra lägre vigningsgraderna för klerus inom den katolska kyrkan. De bestod av akolyt, exorcist, lektor, ostiarius. De lägre invigningarna gav möjlighet att återvända till lekmannaskapet. Kraven var en prövning av vederbörandes ålder och lämplighet. Det ställdes krav på kunskap i latin, logik, teologi och kanonisk rätt samt förmåga att sköta de världsliga ärenden som kunde förekomma. Den fanns också vissa hinder för mottagande av tonsur eller vigning.

Finsk beskrivning

papiston alemmat vihkimysasteet

Katolisen kirkon neljä alempaa papillista vihkimysastetta, jotka olivat akolyytti, manaaja, lehtori sekä ostiarius.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 474.

Andra språk

Latin ordines minores

Synonymer

ordines non sacri